fbpx

NÁŠ DEN

700-730

Volné aktivity

Děti se postupně schází ve školce za přítomnosti české paní učitelky.

730-800

Volné aktivity za účasti rodilého mluvčího

Děti se již v tento čas dostávají do kontaktu s rodilou mluvčí a komunikují při volných hrách v angličtině. Stále je přítomna i česká paní učitelka.

800-830

Anglický úvod do dne

Děti mají pod vedením rodilého mluvčího řízené aktivity v anglickém jazyce (hry, ranní cvičení, zpěv…). Úvod do dne zažívá celá třída společně a rodilé mluvčí asistuje česká paní učitelka.

830-900

Svačina

Děti se zklidní, odpočinou si před výukou angličtiny v malých skupinách a řízenou činností v českém jazyce.

900-1030

Anglická výuka

Děti se dělí na malé skupinky v maximálním počtu 8 dětí a odchází na výuku do anglické učebny. Po 30 minutách výuky se skupinky střídají a pokračují v řízené činnosti v českém jazyce.

1030-1130

Pobyt venku s rodilými mluvčími

Pobyt venku trávíme hrou, sportem a objevováním společně s rodilými mluvčími a českými učiteli na naší prostorné zahradě nebo procházkou po okolí školky.

1130-1400

Oběd a odpočinek

Mladší děti po obědě individuálně odpočívají, některé spí a jiné poslouchají pohádku od českých učitelek. Předškolní děti navštěvují před odpočinkem stimulační program a poté společně s ostatními odpočívají.

1400-1530

Anglická výuka

Děti se dělí na malé skupinky v maximálním počtu 8 dětí a odchází na výuku do anglické učebny. Po 30 minutách výuky se skupinky střídají a pokračují v řízené činnosti v českém jazyce.

do 1700

Svačina a volná hra

Děti se užívají volné aktivity ve třídě nebo na zahradě za účasti české paní učitelky.